SPY 2002

Juliana Adam (NL)
Ang Pei Shin Tricia
Dawn Pereira
Dharma
Elly Sulaiman
Ganesh s/o Muniyandhi
Hoe Aik Teng
Jenny Estelle Ferrao
Koh Hui Kian Lisa
Lau Tjia Hui Angela (AYL)
Lee Chin Tung Elson
Leow Mei Fen Katherine
Lim Han Woon (YL)
Lim Pei Shan Gayl Nicole
Lim Shwu Fen Joy
Lim Wee Chern Francis
Lo Chee Hun
Mohammed Izwanizam Bin Mod Nor
Mohd Fauzi b Anwar
Mohd Riduan Bin Abd Rahman
Mohd Sidek Rosli
Ong Boon Seng Vincent
Ong Han Chong
Sahron Bin Topon
Siti Mariam Bte Zakaria
Swar Fong Toon
Tan Siew Hui Shannon
Tan Xian Hui Pearly
Zaidah Bte Zainuri