SPY 1999

Mohd Imhar Bin Mohd Said (NL)
Chee Yuen Hui William
Chng Chen Chen Janet
Doshi Jayeshkumar
Eugene Nirvan Anthony
Farizan Bin Mohd Amin
George Sathiasingam
Koh Peng Jek Matthew
Lai Chan Hong
Lek Ngak Yong
Lim Chern Chern Claire
Lim Chih Hui Elaine
Lim Chong Lee
Lim Pei Hoon Iris
Lim Shew Keng Lisa
Low Chor Li Madelene
Maliha Bte Mohamed
Mei Pui Leng
Muhamad Noor Bin Hasan (AYL)
Nah Guan Teck Joseph
Noor Haslinda Bte Ibrahim
Norhaiza Bte Yep Abu (Zaza)
Ow Yong Tuck Wah
Poon Su Lien Karolyn (YL)
Ruslighani Iskandar Bin Abdul Shuk
Ser Bee Yee
Shaiful Khairi Mohd Johari
Suraya Binte Ya’akub
Tan Cheng Cheng Jeanie
Tan Chooi Heong Joey
Tan Yuan Yuan Evelyn
Tang Wai Yin Vickey
Ting Geok Huat Bernard