SPY 1996

John Vijayan Vasavan, PBM (NL)
Arasu s/o Sundaram
Chairul Fahmy Bin Hussaini
Chan Choon Wing
Chan Mei Yin Jerina
Chang Chin Hoon
Chew Teow Hong Daniel
Goh Cheng Hua Iris
Goh Chin Yee
Goh Poh Ching Caralbel
Ham Yuen Ching
Kan Cheng Pheng
Koh Hai Soon
Koh Hwee Ling Joyce
Lai Kok Heong Kelvin
Lam Weng Yew Sam
Latha d/o S Ramachandra
Lee Eng Kiat
Lee Kok Hian
Leo Siang Kwong
Leong Kit Yee Esther
Lim Chin Chin
Lim Kian Chye
Low Hwee Hoon Susie
Mah Win Hong
Mohd Hairil Bin Johari
Oei Yee Ping Iris
Ong Ai Sing Johnson
Ow Yang Peng
Pang Chong Han
Puah Mui Kiang
Sarena Bte Mohd Sharif
Siow Jit Keong
Tan Mei Fong
Tan Ming Wan Dawn (AYL)
Tan Mui Hing David
Tay Su-Lin Yvonne
Teo Oon Pew Anthony
Toh Li Kieng Colette
Wan Mohd Fawzie B. Mohd Taib
Zahari Bin Mokhtar (YL)