SPY 1975

Ang Keng Leong
Ann Wan Meng Ricky
Awyong Thiam Seng
Beh Ah Nam
Chan Hok Chee
Chia Khee Seng
Chou Tai Hing/Mrs Lie Wan Tat
Han Jit Kwang Francis
Heng Liang Pheng
Ho Ah Chin Elsie
Kalsom Bte Fadjiar
Lee Choon Seng Henry
Lee Siew Mui Betty
Lim Mui Lee
Ling Soon Chua Henry
Noor Khairati Bte Hj Ahmad
Quek Guan Cheng Alicia
Saidi Bin Hj Shariff (NL)
Tan Eng Leong
Tan Huah Lee
Tan Sian Kwang
Tan Soon Heng
Teo Soh Guek Irene
V.G. Sambandan
Wong Lai Chun
Wong Thim Hee
Yee Weng Phei
Yeo Guan Nor
Yip Poh Lin (Pauline Chia)